stervensbegeleiding

In onze tijd zijn we weer meer vertrouwd geworden, met het gegeven van stervensbegeleiding. Ervoor zorgen dat degene die op sterven ligt en de laatste dagen zo zacht als mogelijk kan doorbrengen, en ook naar de familie en vrienden toe, een hand van steun bieden.

Een aspect dat echter dikwijls uit het oog wordt verloren, is dat van begeleiding op een dieper niveau. Hiermee bedoel ik het ziels- of het dieper energetische niveau. Wat we ook mogen geloven, of aanvaarden i.v.m het leven na de dood, vanop het moment dat we aanvaarden dat er iets is na de dood, betekent dat ook dat we er van uitgaan, dat er iets is, dat het stoffelijke zal ontstijgen, en naar die andere sfeer zal overgaan, hoe we dat ook beschouwen. In religies spreekt men vaak van de ziel, maar evengoed kunnen we de term energetisch wezen benutten.

Stervensbegeleiding

Met energetisch wezen doel ik op een fijnstoffelijke energie, die wij doorgaans niet kunnen ervaren als mens, of we moeten ons hierop hebben toegelegd. Mensen die bv met chakra’s of aura’s werken, kunnen deze energieën wel ervaren, en ze ook beïnvloeden, dit bv bij een healing of dergelijke.

Maar evengoed kan men iemand die stervende is, of juist overleden, helpen, om het energetische wezen los te maken van het stoffelijke, om zo de overgang tussen de twee sferen te vereenvoudigen. Want afhankelijk van persoon tot persoon is dit heel verschillend, sommige mensen zijn klaar om over te gaan, en doorgaans komen zij zelf eenvoudig los van hun stoffelijk wezen, en reizen vaak snel door naar de andere sferen. Helaas zijn er ook mensen voor wie de doodstrijd een heftig lijden is, en zij blijven vaak na het overlijden nog geruime tijd gebonden aan het lichaam.

20181011-20181011-_MMU9225

Op het moment van het sterven, is het belangrijk dat er aandacht aan deze materie wordt gegeven, zodat ons dieper (energetisch) Zijn eenvoudiger vrij kan komen, en aan de overgang kan beginnen.

Hoe mooi zou het zijn als we meer aandacht zouden besteden aan het energetisch begeleiden van een mens die ziekte of overgaan ervaart.

De dood is nog vaak een taboe en het is ons missen van de persoon wat ons vaak zoveel verdriet bezorgd.We drukken de dood al te vaak naar de achtergrond, we willen er niet over spreken tot we genoodzaakt zijn. Maar de dood is onvermijdelijk verbonden met het leven, en hoe erg het afscheid ook kan zijn, wees dankbaar voor wat die persoon in jouw leven betekend heeft, en laat ze vrij, zodat we geen belastende banden opbouwen naar de overledene, of onszelf toe. Terwijl patiënten fysiek niet meer konden reageren door coma bijvoorbeeld, heb ik vele mooie boodschappen door gekregen van deze personen op energetisch niveau. Boodschappen waar de familieleden waarlijk blij van werden en herkenning in konden vinden.